ดีใจที่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทสัมภาษณ์ของนางสาวขนิษฐา  สุ่ยหา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กับความภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษา ณ ที่แห่งนี้

นางสาวขนิษฐา  สุ่ยหา ให้สัมภาษณ์ว่า "รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่ครั้งหนึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาภาษาจีน ทำให้เข้าใจตลอดจนทำให้ตัวดิฉันเองเรียนรู้ภาษาจีนได้เร็วยิ่งขึ้น และเมื่อกลับมาเรียนในชั้นปีที่ 5 ที่ประเทศไทย จึงนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อรุ่นน้องและอาจารย์ สำหรับตัวดิฉันเองรู้สึกปลื้มปิติมาก เมื่อมีรุ่นน้องในสาขาหลายคนบอกว่า "พี่คือต้นแบบของพวกหนู" ยิ้มไม่หุบเลยค่ะ embarassed  


© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล