การเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับตนเอง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สวัสดีครับ ผมนายฤทธิเกียรติ ไชยรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และเป็น ผู้ได้รับรางวัลเดือนมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 cool

ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับตนเอง คือ การได้ช่วยเหลือตนเอง สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ได้เปิดทัศนคติให้มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น ส่วนด้านวิชาการผมได้ต่อยอดทางด้านอาชีพช่างที่รู้สึกชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ได้ฝึกความเป็นครูและจิตวิญาณของความเป็นครูที่จะไปให้ความรู้เด็กในอนาคตครับ


© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล