• เด็กนักเรียน ม.6 เกรดต่ำ ก่อการขบถทางความคิด แสดงความรู้สึกที่สะท้อนสังคมการศึกษาไทยอย่างชัดเจน ลึกซึ้ง ด้วยวาทะสะเทือนใจว่า "การศึกษาไทย...ตีตราว่า ผมโง่" เชิญรับชม คลิปวีดีโอ ที่สะท้อนการศึกษาไทยในยุค Education 4.0

 • ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ด้วยพลังของคุณ จาก TEP - Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย

  เมื่อครูมีมากเกินความต้องการ หลักสูตรผลิตครูยังมีข้อบกพร่องการรับรองวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานกำกับไม่มีเอกภาพ ดูคลิปวีดีโอ คลิก…

 • ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็ก ๆ ใช้เวลากับสื่อโซเชียลและโลกออนไลน์เยอะมาก ผู้ปกครองจะช่วยสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นทาสของสื่อได้อย่างไร?  หาคำตอบได้จาก TEP: รู้เท่าทันสื่อ

   

  ติดตามข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ได้ที่…

 • ขอเชิญชมเทปบันทึกภาพ "การอบรมใช้แอปพลิเคชันสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching" 


  เทปบันทึกภาพ "การอบรมใช้แอปพลิเคชันสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching"
  หัวข้อการอบรม 1. การใช้งาน Google Hangouts Meet
  2. การทำ Quiz โดยใช้ Google Form
  3. การใช้ MFU Webex
  4. คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และ Zoom
  เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Attention, please! The Mae Fah Luang University (MFU) invites you to watch recorded concerning
  apps 4 online teaching seminar in entitles as below;
  1. Using Google hangouts meet
  2. Quiz construction by Google form
  3. Using MFU webex
  4. Guidance on using the application of Microsoft teams and Zoom

      

  เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
  published on 19 March 2020

© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล